Évzáró közgyűlés összefoglaló - 2023. december 8.

Események Hírek

Évzáró közgyűlés összefoglaló – 2023. december 8.

A Magyar Detektív Szövetség 2023. december 8-án Csolnokon tartotta hagyományos évzáró közgyűlését.

A Szövetség érdekében végzett több évtizedes szakmai munkájuk elismeréseként a közgyűlés a Magyar Detektív Szövetség örökös tagjává választotta Baráth Miklós, Gecző József, Rigó Erik és Spitzer László tagtársakat. A Szövetség örömmel fogadja, hogy örökös tagjai tanácskozási joggal továbbra is részt vesznek a Szövetség rendezvényein és döntéshozatalában.

A közgyűlés keretében a résztvevők szakmai előadást hallgattak meg a magánnyomozói szakma külföldi tapasztalatokon alapuló fejlődési irányairól és a magyar magánnyomozók számára is elérhető, új típusú nyomozati lehetőségekről. E tekintetben a közgyűlés lehetőséget biztosított a magánnyomozói tevékenység gyakorlati kihívásaival összefüggő tapasztalatcserére, illetve a Szövetség tagjai közötti kapcsolatok elmélyítésére.

A Magyar Detektív Szövetség feladatának tekinti a Magyarországon működő magánnyomozók szakmai érdekképviseletét, a magánnyomozói szakma fejlődésének szolgálatát, valamint a magánnyomozók egymás közötti információáramlásának elősegítését. A Szövetség ezáltal tagjai számára jelentős perspektívát kínál, egyben nyitva áll a további tagfelvétel előtt kezdő és tapasztalt magánnyomozók esetében egyaránt.