2016. március 15., kedd 14:41

Márciusi Detektív Klubnap beszámolója

Napsütéses délután kísérte utunkat a Duna partra, ahol havi rendszerességű hajóra szállásunkat ezúttal a kézírás hullámaira történő kievezés követte, vendégelőadónk Piller Ervin írásszakértő kormányzásával, melynek során elsődleges úti célunk az Árulkodó grafikai jelek megismerése volt. 

A kezdeti elhelyezkedés nehézségeit követően sikeresen teret foglaltunk és kezdődhetett az utazás, amelynek az írásszakértői feladatok és a grafológia részletesebb megismeréséhez vezető Föld körüli útja 80 nap alatt sem abszolválható teljes bizonyossággal.

A „Mivel írunk?” bemelegítő kérdés előrevetítette a hallgatók számára, hogy ezúttal is aktív résztvevőként bővíthetjük gyakorlati ismereteinket, előadónk ehhez a több évtizedes írásszakértői szakértelmét és grafológiai jártasságát hívta segítségül.

Az írásszakértői tevékenység során végzett kézírásvizsgálat nem egyszerűen írásazonosítás, hanem egy sokkal komplexebb személyazonosítás, amelyre két írás összehasonlító módszerrel történő elemzésével kerül sor, ez a szakértői tevékenység különböző lehetőséget nyújt a kriminalisztika és a jogszolgáltatás területén. Az írásszakértői vizsgálat a 31/2008. (XII.31.) IRM-rendelet 25.§-ban meghatározott kérdésekre ad(hat) választ.

A személyes kötődés elősegítése érdekében előadónk diktált részünkre egy szöveget, melyet minden résztvevőnek egy üres, sima A4-es papírlapra kellett rögzítenie és aláírnia, valamint egymás után öt aláírás mintát kellett rögzíteni ugyanezen a lapon. Majd egy másik írólapon szintén egy diktált szöveget kellett leírni, azonban ebben az esetben az volt a kifejezett cél, hogy a saját megszokott, általános írásunkat torzítsuk el oly módon, hogy az ne legyen felismerhető.

A két írás összehasonlításához olyan támpontokat kaptunk Piller Ervin úrtól, amely többé-kevésbé világossá tette számunkra, hogy minden igyekezetünk ellenére a két írás sajátosságrendszere alapján megállapítható, hogy az általunk torzítással és nagy műgonddal rögzített inkriminált írás kitől származik.

Az összehasonlítás legfontosabb sajátosságai (emlékeztetőül a részt vevők számára, hogy otthon újfent össze tudják hasonlítani saját írásaikat)

  1. A gondolat kifejezés nyelvi eszközei (helyesírás)
  2. Topográfia (az írásmű elhelyezkedése, megszólítás, margók elhelyezkedése)
  3. Különleges szokásokból eredő sajátosság (javítások, dátum írása)
  4. Diakritikus jelek elhelyezése (vessző, pont)

Ezt követően a mellettünk ülő társunk korábban rögzített aláírását kellett, a lehető legjobban hamisítanunk. Ezen tevékenység szintén kevés sikerélményt hozott számunkra, bár néhány kollégának sikerült az eredetivel közel azonos aláírást produkálni – ja kérem, gyakorlat teszi a mestert!? Előadónk természetesen ezen aláírás vizsgálatát követően is rámutatott azon apró, de lényeges és markáns eltérésekre, amely alapján „megfogható” a hamisítás ténye.

Az összehasonlító írásvizsgálat mellett, a személyiségre vonatkozó jellegzetességek a grafológiai ismeretek alapján értelmezhetőek, mert a tanult írás deformációi egyedivé, sajátossá teszik kézírásunkat. A grafológia azonban csak egy újabb hosszadalmas hajókázás során lenne megismerhető, aki pedig saját írásának elemzésére okkal kíváncsi az fordulhat közvetlenül előadónkhoz (elérhetőségei megtalálhatók az interneten vagy a Klubnapot szervező kollégánknál).

Igazából észre sem vettük, hogy milyen mélyre eveztünk az írásszakértői tevékenység tudományának tengerén, a kezdeti viharos hullámok az út végére kisimultak és örömmel ringatóztunk volna tovább, megismerve egyre több sajátosságot, amelyeket a munkánk során is haszonnal tudunk alkalmazni. Ezúton köszönjük ismételten Piller Ervin úrnak, hogy sodró lendületével kalauzolt el bennünket az írásszakértői tevékenység ismeretlenségének tengerén.

Megjelent: 984 alkalommal Utoljára frissítve: 2016. március 15., kedd 19:43