Szabályok és előírások

Magyarországon egyedüliként, az MDSZ tagjaival szemben támasztott szabályok és előírások megfelelnek a nemzetközi szövetségeknél és más,  a magánnyomozási iparágban sok évtizedes hagyományokkal és múlttal rendelkező országok gyakorlatának, amelyek a tagságunk önkéntes együttműködésén alapulnak.

Az MDSZ közel három évtizedes reputációja megköveteli, hogy tagjai megfeleljenek a Szövetség Alapszabályában és Etikai Kódexében  megfogalmazott követelményeknek így:

Az MDSZ olyan magatartást vár el tagjaitól:

  • amely megegyezik a Szövetség tagjai tevékenységére vonatkozó törvények előírásaival és szabályaival;
  • amely megegyezik a Nemzetközi Magándetektív Szövetség (a továbbiakban: IKD) elvárásaival;
  • amellyel hozzájárul az MDSZ Alapszabályában meghatározott célok megvalósításához;
  • amellyel hozzájárul e szolgáltatást végző személyek és vállalkozások jogi-, szakmai-, erkölcsi és társadalmi megbecsülésének erősítéséhez, az irántuk tanúsított közbizalom szilárdításához.

Alapszabályban foglalt kötelezettségek betartása:

  • aláveti magát a tagsági átvilágítási folyamatnak;
  • elősegíti a Szövetség céljainak megvalósítását;
  • választott tisztségét, valamint más megbízatását legjobb tudása szerinti ellátja;
  • a Közgyűlés által megállapított tagdíjat, vagy vagyoni hozzájárulást határidőben megfizeti;
  • elérhetőségeiben – postacímében, telefonszámában, email címében – bekövetkezett változásokat 15 napon belül a Szövetségnek bejelenti.

Az MDSZ-t szimbolizáló Logót, tagsági státuszát, az MDSZ weboldalára mutató címet, linket névjegykártyáján, weboldalán, valamint reklám és marketing anyagain feltüntetheti.

Tagsági viszonyának megszűnése után ezen jogosultságai automatikusan megszűnnek és haladéktalanul gondoskodik ezeknek az érintett digitális és papíralapú dokumentumairól történő az eltávolításáról.