Meghívó a Magyar Detektív Szövetség Közgyűlésére

Hírek

Meghívó a Magyar Detektív Szövetség Közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: 2018. május 10. napján (csütörtök) 9.00 óra

Közgyűlés megismételt összehívásának időpontja: 2018. május 10. napján (csütörtök) 9.30 óra

A közgyűlés helyszíne:

Civilek Háza
1201 Budapest, Vörösmarty utca 180.

“A Közgyűlés megismételt összehívására abban az esetben kerül sor az Alapszabály vonatkozó pontja értelmében, ha a szavazásra jogosultak egyszerű többsége (50% + 1 fő) nincs jelen. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.”


Napirend:

 1. Az elnökség beszámolója a 2013 – 2018 között végzett munkáról
  Előterjesztő: Baráth György elnök
 2. Az MDSZ 2017. évi gazdálkodására vonatkozó beszámoló előterjesztése
  Előterjesztő: Mezőfi Ferenc gazdasági alelnök
 3. Az MDSZ 2018. évi gazdálkodására vonatkozó tervezet előterjesztése
  Előterjesztő: Mezőfi Ferenc gazdasági alelnök
 4. Az MDSZ Felügyelő Bizottságának éves jelentése
  Előterjesztő: Gecző József FEB elnök
 5. Az MDSZ Etikai Bizottságának éves jelentése
  Előterjesztő: Rigó Erik EB elnök
 6. Az MDSZ Alapszabályának módosítása
  Előterjesztő: Baráth György elnök
 7. Az MDSZ székhelyének módosítása
  Előterjesztő: Baráth György elnök
 8. Az MDSZ tagsági díjának módosítása
  Előterjesztő: Baráth György elnök
 9. Az MDSZ elnökének megválasztása, elnökségének és Etikai Bizottságának megválasztása
  Előterjesztő: Mátyás József alelnök
  Előterjesztő: Kinyó Roland a jelölő bizottság elnöke
 10. Az MDSZ elnökség tagjainak a megválasztása
  Előterjesztő: Mátyás József alelnök
  Előterjesztő: Kinyó Roland a jelölő bizottság elnöke
 11. Az MDSZ Etikai Bizottság elnökének megválasztása
  Előterjesztő: Mátyás József alelnök
  Előterjesztő: Kinyó Roland a jelölő bizottság elnöke
 12. Az MDSZ Etikai Bizottság tagjainak megválasztása
  Előterjesztő: Mátyás József alelnök
  Előterjesztő: Kinyó Roland a jelölő bizottság elnöke
 13. Az MDSZ IKD küldöttjének megválasztása
  Előterjesztő: Mátyás József alelnök
  Előterjesztő: Baráth György elnök
 14. Egyebek

 

Budapest, 2018. április 24.