Meghívó a Magyar Detektív Szövetség rendkívüli tisztújító Közgyűlésére

Események Hírek

Meghívó a Magyar Detektív Szövetség rendkívüli tisztújító Közgyűlésére

A Közgyűlés időpontja: 2024. július 12. 09:30
A Közgyűlés helyszíne: 1135 Budapest, Béke utca 8-10. (Petra Security Kft. oktatási terme, Petrasecurity Kft – Kapcsolat)

Határozatképtelenség esetén

 • a megismételt Közgyűlés időpontja: 2024. július 12. 10:00
 • a megismételt Közgyűlés helyszíne: a közgyűléssel megegyező

Napirendi pontok:

 1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
 2. A Szövetség új elnökének megválasztása, valamint szükség szerint egyéb megüresedő tisztség(ek) betöltése.
  Előterjesztő: Róth András elnökségi tag
 3. Döntés a Szövetség új székhelyéről.
  Előterjesztő: Gál Emil főtitkár
 4. Az Etikai Bizottság 2023. évi beszámolójának elfogadása (éves rendes közgyűlésről áthozott tétel).
  Előterjesztő: Dr. Balla Béla, az Etikai Bizottság elnöke
 5. Egyebek

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele részt vesz. A megismételt Közgyűlés a jelen meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

A Közgyűléssel összefüggő bármely észrevétel esetén a Magyar Detektív Szövetség elnöksége a következő e-mail címen érhető el: elnokseg@detetivszovetseg.hu.

Budapest, 2024. június 27.


Gál Emil

MDSZ főtitkár