Tisztelt Látogató!

Az 1991-ben alapított Magyar Detektív Szövetség (MDSZ), a hazai magánnyomozók legnagyobb hagyományokkal, legjelentősebb tagsággal és hiteles programmal rendelkező független szakmai és érdekképviseleti non-profit szervezete.

Az MDSZ hagyományainak és alapítóinak szándéka szerint változatlanul küldetésének tekinti, hogy meghatározó módon és mértékben járuljon hozzá a magánnyomozó szakma hazai fejlődéséhez, tudományos megalapozásához, társadalmi elismertségének és elfogadottságának növeléséhez.

Szövetségünk továbbra is fontos feladatát képezi a Magyarországon működő magánnyomozók hatékony szakmai érdekképviseletének és érdekvédelmének ellátása érdekében a magánnyomozói tevékenységet meghatározó és befolyásoló közgazdasági, pénzügyi, jogi és szakmai kérdésekben történő – a tagság széleskörű véleményét is magába foglaló – állásfoglalás kialakítása.

Mindezek érdekében kapcsolat tartunk az illetékes országos és helyi hatóságokkal, tudományos kutató műhelyekkel, a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

A Szövetség tagja a Nemzetközi Detektív Szövetségnek (IKD), az alap– és etikai szabályzatunkban foglalt normáink megfelelnek a legmagasabb hazai és nemzetközi standardoknak és elvárásoknak, amelyeket tagjaink belépésükkor magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Az MDSZ tagjai hazai viszonylatokban egyedüliként, a nemzetközi standardoknak megfelelően, egy szigorú átvilágítási, ellenőrzési folyamaton esnek át a felvételi procedúra keretében, amely garantálja tagjaink megbízhatóságát, integritását és a képzési és etikai követelményeknek való megfelelését a magánnyomozó szolgáltatásokat igénylők körének.

Az MDSZ hagyományainak megfelelően kellő figyelmet fordít a társadalmi, gazdasági, környezeti és technológiai változásokra és a szakmai színvonal fenntartása és fejlesztése érdekében rendszeresen szervez tagjai számára különböző szakmai továbbképzéseket, amelyeken az egyéb szakmai szervezetek tagjai és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói is részt vehetnek.

Terveink között szerepel a szakma utánpótlásának biztosító új típusú magánnyomozó képzésében való aktív részvétel. Mentor Programunk keretében igény estén már jelenleg is segítséget nyújtunk a frissen végzett, vagy a szakmát újonnan kezdők részére a gyakorlati ismeretek, rutinok elsajátításához, alkalmazásához.

A fentiek előrebocsátásával ajánlom szíves figyelmükbe az MDSZ honlapját, amelyet böngészve – reményeim szerint – megismerkedhet szervezetünkkel és informálódhat rendezvényeinkről.

MDSZ a Professzionális értékek hiteles őrzője … változások kezdeményezője

Köszönöm, hogy meglátogatta honlapunkat, remélem felkeltettük az érdeklődését és hamarosan tagjaink, vagy támogatóink között köszönthetjük.

 

Baráth György
elnök