Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzés

Hírek

Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem két féléves, levelező rendszerű Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakot indít. A hiánypótló képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a szakirányú továbbképzésen szerzett ismeretekkel és készségekkel felvértezve képesek az állampolgárok jogszerű információszükségleteit oly módon kielégíteni, hogy közben teljes mértékben törvényesen járnak el az adatgyűjtés során.

A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak elsősorban kriminalisztikai (nyomozástani) ismeretek és a magánnyomozáshoz szükséges jogi ismeretek oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt. A képzés gyakorlatorientált, kiemelt jelentőségű az egyes adatgyűjtési és elhárítási technikák témakörei, valamint a magánnyomozói munkához elengedhetetlen pszichológiai, kriminológiai és kommunikációs ismeretek átadása. A végzett hallgatók rendelkezni fognak azokkal a releváns jogi ismeretekkel, amely révén hatékony, eredményes és jogszerű magánnyomozói munkát tudnak végezni a jövőben. Többek között képesek lesznek magánnyomozói tevékenység végzésére, különösen a nyílt és leplezett adatgyűjtésre, képesek felismerni a jogellenes adatkezelés eszközeit valamint elhárítani ezen jogellenes adatgyűjtési módszereket.

A képzés keretében a hallgatók elsajátítják a magánbiztonság rendszerét, elméleti alapjait, a magánnyomozás, a közbiztonság, magánbiztonság összefüggéseit. Képessé válnak a magánnyomozás során felmerülő feladatok (eltűnt személyek, eltűnt, eltulajdonított tárgyak felkutatása, bizonyítékok beszerzése pótmagánvádas bűnügyekben és polgári ügyekben, káresemények vizsgálata, zaklatások, fenyegetések kezelése, célszemélyek és cégek ellenőrzése stb.) megoldásához, a verziók felállításához és az ellenőrzéséhez szükséges kriminalisztikai gondolkodásmód alkalmazására. A hallgató elsajátítják a nyomozás megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges alapvető krimináltaktikai ismereteket, valamint képessé válnak egyes, a magánnyomozói munka során felmerülő jogértelmezési kérdések helyes megválaszolására. A szakirányú továbbképzési szak előadói között az NKE oktatói, valamint gyakorlott magánnyomozók szerepelnek.

A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak tanórái – várhatóan – 12 alkalommal, 2015 októbere és 2016 júliusa között, péntek délutáni és szombati napokon kerülnek megtartásra.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 28.
Telefon: +36 (1) 432 9000
Postai cím: 1518 Budapest, Pf. 26.

A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak elvégzése magánnyomozói tevékenység végzésére csak a magánnyomozói igazolvány kiváltásával együtt jogosít.

A szak indításával kapcsolatos további, részletes információ, jelentkezési lap és regisztrációs lap a Vezető- és Továbbképzési Intézet honlapján is elérhető a http://vtki.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/szakokleveles-magannyomozo-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak linken.

A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezés határideje:
2015. szeptember 7.
A képzés önköltségének mértéke: 149.000 Ft/félév.

További információ érdekében kérjük, forduljon Fábián Rékához, az alábbi elérhetőségeken:
Telefonszám: +36 (1) 432 9000 /20110
E-mail: fabian.reka@uni-nke.hu