Találkozó a Török Detektív Szövetség elnökével

Hírek

Találkozó a Török Detektív Szövetség elnökével

2013. november 11-én megbeszélést folytatottunk a Török Detektív Szövetség (ÖZEL Detektifler DERNEĞİ – ÖDD) hazánkban tartózkodó küldöttségével, Ismail Yetimoglu elnök és Murat Söylemez urakkal az ÖDD jogi képviselőjével.

A találkozón áttekintettük a két Szövetség jelenlegi helyzetét, a korábban megkötött együttműködési megállapodásból adódó közös célokat és feladatokat.

Mindkét fél hangsúlyozta és megerősítette a szerződésben foglaltak iránti elkötelezettségét, az együttműködés szükségességét és mélyítését.

A találkozón áttekintettük a két Szövetség jelenlegi helyzetét, a korábban megkötött együttműködési megállapodásból adódó közös célokat és feladatokat. Mindkét fél hangsúlyozta és megerősítette a szerződésben foglaltak iránti elkötelezettségét, az együttműködés szükségességét és mélyítését.

Yetimoglu úr tájékoztatást adott a legutóbbi a legutóbbi IKD közgyűlés legfontosabb döntéseiről, amelyen a MDSZ nem képviseltette magát. Hangsúlyozta, hogy személy szerint Ő is, illetve az IKD elnöksége és tagsága is igényli a magyar tag aktív részvételét a Nemzetközi Szövetség munkájában. Tájékoztattuk, hogy a MDSZ elnöksége és tagsága egyaránt elkötelezett az az IKD tagság fenntartása és a nemzetközi együttműködésben való részvétel mellett.

A megbeszélés során megvitattuk a magánnyomozók munkáját és adathozzáférést szabályozó hatályos törvényeket, rendelkezéseket, a szövetségeknél folytatott oktatás és továbbképzés rendszerét.

Yetimoglu úr elmondta, hogy Törökországban a magánbiztonsági ágazat személy-, és vagyonvédelmi szektorára vonatkozó törvények és rendelkezések EU szintűek, ugyanakkor a magánnyomozói tevékenység semmilyen szinten nincs szabályozva. A magánnyomozók megbízásai általánosságokban hasonlóak az üzletei nyomozások tekintetében, de a magánjellegű, elsősorban a házastársi és partnerkapcsolatok ellenőrzése tekintetében a helyi kulturális és vallási hagyományokból adódóan más jellegűek.

A találkozó végén megállapodtunk a kölcsönös tájékoztatásban és a további folyamatos kapcsolattartásban.

Baráth György
elnök